Reiki

Wat is REIKI vragen mensen vaak hier, een korte uitleg;

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten ? rei (‘geest’ of ‘ziel’) en ? ki (‘energie’ of ‘levenskracht’). Een andere, populaire westerse vertaling van ?? reiki is “universele levensenergie”, of simpelweg “het leven”, “de wereld”. Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.

OORSPRONG van REIKI

De Japanner Mikao Usui (1865-1926) is de grondlegger van wat hijzelf “Usui Reiki Ryoho” noemde. “Ryoho” is Japans voor ’therapie’. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

WERKING

Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen (nadi’s) en chakra’s. Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.

WAT KAN REIKI VOOR U BETEKENEN

Een reikibehandeling werkt rustgevend en helend, zowel op fysiek, mentaal als emotioneel niveau. De warme levensenergie stroomt via de handen van de behandelaar naar de plekken waar het nodig is. Reiki helpt het zelf helende vermogen van het lichaam waardoor klachten sneller verdwijnen. Hierbij kan gedacht worden aan pijn maar ook aan het mentale deel. Emoties komen vaak los wat het genezingsproces bevorderd. Reiki is geen vervanging van de arts maar zeker een goede aanvulling en een perfecte methode indien u regulier vastloopt. Ervaar Reiki zelf en zie het als een verrijking in uw leven.

Reiki is aandacht geven aan jezelf, jezelf rust gunnen en helemaal tot jezelf komen!

Reacties zijn gesloten.