numerologie

Met de numerologie kan je inzicht krijgen over jezelf en je levensloop. Ieder mens heeft met zijn geboortedatum en geboortenaam een uniek getallenstelsel dat dienst doet als gids.
Een beroemde uitspraak van de Griekse wiskundige Pythagoras (6 eeuw v. Chr.)
was: “Alles bestaat uit getallen als u de getallen kent, kent u uzelf” En dat klopt ook wel vanaf dat we geboren worden hebben we te maken met getallen bijvoorbeeld uw geboorte dag, huisnummer, bank nummer, leeftijd enzo.

Reacties zijn gesloten.